CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
XÍ NGHIỆP Ô TÔ TOYOTA BẾN THÀNH (ĐẠI LÝ)

Được cập nhật lần cuối ngày ngày 02 tháng 02 năm 2024

Bằng việc chấp thuận với Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân ("Chính Sách") này, Quý khách đồng ý cho phép TOYOTA BẾN THÀNH (Sau đây gọi chung là “Đại lý”) được phép thu thập, sử dụng, xử lý và chuyển giao sử dụng Dữ liệu cá nhân và Dữ liệu thuộc quyền sở hữu của Quý khách (Sau đây gọi chung là “Dữ liệu”) cho các mục đích và phương thức được nêu tại đây.

Trường hợp Quý khách muốn cập nhật điều chỉnh thông tin của mình hoặc không còn đồng ý với các nội dung hoặc có bất kỳ ý kiến đóng góp, khiếu nại liên quan đến Chính sách này, vui lòng thông tin lại với Đại lý tại mục Liên hệ.

I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH:

 1. Đại lý hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Đại lý (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Đại lý sau đây gọi chung là “Quý khách ”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – Đại lý với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Quý khách; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.
 2. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của Đại lý, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó, Đại lý có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.
 3. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Đại lý có thể điều chỉnh Chính sách này. Khi nội dung chính sách được cập nhật, Đại lý sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần đầu của Chính sách này. Vì vậy, trước khi truy cập và sử dụng Dịch vụ của Đại lý, Quý khách  nên thường xuyên kiểm tra lại thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.
 4. Tất cả các nội dung của Chính sách và Điều khoản này tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Người sử dụng website này phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Chính sách và Điều khoản này.

 

 II. LOẠI DỮ LIỆU – MỤC ĐÍCH – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân là thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể ("Dữ Liệu Cá Nhân").

1. Các dữ liệu mà Đại lý thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau đây:

a. Dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu của khách hàng:

b. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

Lưu ý: Đại lý cũng có thể chuyển đổi Dữ Liệu cá nhân nêu trên thành dữ liệu ẩn danh, Các thông tin ẩn danh sẽ không còn được xem là Dữ Liệu cá nhân theo quy định tại Biểu mẫu này.

2. Mục đích thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân

  1. Thực hiện giao dịch mua xe ô tô, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, sản phẩm liên quan đến xe, hàng hóa do Đại lý cung cấp và tuân thủ quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo hành, thu hồi hàng hóa có khuyết tật.
  2. Cung cấp các website, ứng dụng của Đại lý và các dịch vụ, sản phẩm liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:
   • Gửi tài liệu quảng cáo
   • Định vị Đại lý
   • Đặt lịch trải nghiệm xe, hoặc thu xếp một dịch vụ cho Quý khách liên quan đến các phương tiện hoặc sản phẩm của Đại lý;
   • Hỗ trợ Quý khách mua xe hoặc sử dụng dịch vụ do Đại lý hoặc cung cấp;
   • Hỗ trợ Quý khách  tham gia hoặc nhận các phần thưởng, giải thưởng tại các chương trình khuyến mại, sự kiện, chương trình, cuộc thi do Đại lý tổ chức; 
   • Thông báo cho Đại lý về bất kỳ dịch vụ, lịch trải nghiệm xe sắp tới hoặc lịch hẹn khác liên quan đến Quý khách  hoặc phương tiện hoặc sản phẩm của Đại lý của Quý khách;
   • Cung cấp dịch vụ hậu mãi
  3. Thực hiện tiếp thị, quảng cáo:

Cung cấp thông tin quảng cáo/tiếp thị, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ liên quan đến xe thông tin mang tính thương mại và các thông tin khác, hoặc các đề nghị, đề xuất, chào hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Toyota mà có thể Quý khách quan tâm qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn, e-mail, mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến, blog, thông báo tự động và phương thức hoặc nền tảng khác (nếu có).

Trường hợp Quý khách  đã chấp thuận nhận quảng cáo/tiếp thị, Quý khách  vẫn sẽ luôn có cơ hội rút lại chấp thuận của mình và hủy đăng ký nhận các bản tin của Đại lý bằng cách thức theo hướng dẫn của Đại lý tại từng thời điểm. 

 

3. Các đối tượng được nhận chuyển giao thông tin của Đại lý và mục đích:

3.1 Quý khách đồng ý cho phép Đại lý được chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các bên dưới đây với bất kỳ hoặc tất cả các mục đích như được quy định tại mục Cách thức và Mục đích xử lý dữ liệu nêu trên cho các đối tượng, bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:

3.2 Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách có thể được chuyển đến, xử lý tại, hoặc truy cập từ một quốc gia ngoài Việt Nam (ví dụ như Nhật Bản).

3.3 Đại lý có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác của Đại lý, bao gồm nhưng không giới hạn:

Các đối tượng này được phép truy cập thông tin của Quý khách theo từng mức độ nhất định không được phép cung cấp, chia sẻ, phát hay chuyển giao thông tin đó với bất cứ bên thứ ba nào khác.

3.4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đại lý sẽ được phép cung cấp thông tin của Quý khách  cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi Đại lý nhận được yêu cầu của các cơ quan này và/hoặc khi Đại lý tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (i) đáp ứng với những yêu cầu hợp pháp của các cơ quan này hoặc để tuân theo thủ tục pháp lý; (ii) để bảo vệ quyền hoặc tài sản hợp pháp của Đại lý và của công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty liên kết của Đại lý; (iii) để ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ quốc gia; (iv) để bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.

3.5. Cho các tổ chức khác hoặc các bên khác

Đại lý có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho (những) người sử dụng và (những) chủ sở hữu khác (cho dù vào thời điểm hiện tại hay trong tương lai) của phương tiện mang nhãn hiệu Toyota/Lexus của Quý khách (bao gồm cả ô tô và xe máy) các thông tin về việc bảo hành, lịch sử bảo dưỡng và các thông tin khác (nếu có) liên quan đến phương tiện mang nhãn hiệu Toyota/Lexs đó nếu Đại lý thấy điều này là cần thiết để tạo điều kiện cho việc sử dụng phương tiện mang nhãn hiệu Toyota và/hoặc các ứng dụng (app) của Toyota.

 

4. Lưu trữ, bảo vệ Dữ liệu cá nhân, thời hạnlưu trữ 

4.1. Đại lý sẽ bảo vệ nghiêm ngặt Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách. Đại lý có các biện pháp bảo vệ hợp lý về kỹ thuật và vật lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà Đại lý thu thập. Tuy nhiên, xin Quý khách lưu ý rằng mặc dù Đại lý có tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách, không website, việc truyền đưa thông tin trên Internet, hệ thống máy tính, hoặc kết nối không dây hoặc biện pháp bảo vệ nào là an toàn 100% và Đại lý không thể bảo đảm về việc Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách là an toàn, ví dụ như trước các hành vi truy cập và sử dụng trái phép Dữ Liệu Cá Nhân từ tin tặc (hacker).

Một số biện pháp bảo vệ chính của Đại lý là: (a) Đại lý hạn chế việc truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách dựa trên cơ sở "cần phải biết" và chỉ cho mục đích đã được báo trước; (b) Đại lý giám sát việc truy cập hệ thống công nghệ thông tin của Đại lý để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng sai Dữ Liệu Cá Nhân; (c) Đại lý sử dụng các biện pháp kiểm soát công nghệ đối với các hệ thống thông tin của Đại lý, như tường lửa, xác minh người dùng, mã hóa dữ liệu, và phân chia vai trò, hệ thống & dữ liệu.

Nếu Quý khách có mật khẩu cá nhân cho phép Quý khách truy cập một số phần thuộc các website của Đại lý hoặc bất kỳ cổng truy cập, ứng dụng (app) hoặc dịch vụ nào khác mà Đại lý điều hành/quản lý, Quý khách đừng quên trách nhiệm của Quý khách về việc bảo mật mật khẩu này. Đại lý yêu cầu Quý khách không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ người nào khác.

4.2. Đại lý sẽ lưu trữ thông tin của Quý khách  đến khi nào Đại lý thấy cần thiết phải lưu trữ các thông tin đó vì lợi ích hợp pháp của mình, hoặc để thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách , hoặc để đáp ứng một yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác.

4.3. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ hoặc bất kỳ thời điểm nào trước đó mà Đại lý thấy phù hợp, Đại lý sẽ thực hiện các bước để (i) hủy bỏ thông tin của Quý khách  đang được bên đó lưu trữ, hoặc (ii) tiếp tục lưu trữ thông tin đó dưới dạng ẩn danh sau khi nhận được sự cho phép của Quý khách , trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. 

5. Địa điểm lưu trữ, xử lý thông tin

Thông tin của Quý khách sẽ được lưu trữ, xử lý trực tiếp tại:

 1. Trụ sở chính và chi nhánh của Đại lý;
 2. Trụ sở chính của các đối tác được chuyển giao thông tin (như đã nêu tại Mục 3 của Thỏa thuận này).

 

III. THÔNGTIN BẢN QUYỀN/ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tất cả các thông tin hiển thị tại Ứng dụng này bao gồm nhưng không giới hạn: tên các dòng xe; khẩu hiệu "Toyota Move your world"; các logo, văn bản, đồ họa, hình ảnh và biểu tượng và các tài liệu khác đều là đối tượng của quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ khác của Toyota.

Toyota cho phép Quý khách một cách hạn chế, không độc quyền, không chuyển giao để truy cập và hiển thị chỉ riêng trên điện thoại của Quý khách các vùng trong Ứng dụng này, và chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Quý khách không được phép sao chép và/hoặc cải tạo một phần hoặc toàn bộ, tái tạo lại, phát hành lại, đăng tải, truyền đi, phân phối Ứng dụng và tất cả các nội dung trong Ứng dụng này, hoặc sử dụng để tạo ra các công việc phái sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Toyota. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng, tải về, sao chép hoặc phân phối logo, biểu tượng Toyota dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoại trừ đối với những sự cho phép đã đề cập đến trên, Toyota không trao bất cứ một quyền ngụ ý hay công khai, hoặc giấy phép đối với bất kỳ bằng phát minh, bằng sang chế, thương hiệu, bản quyền nào hoặc quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ nào khác.

Việc Quý khách không thể tuân thủ những điều khoản, điều kiện và thông báo tại Ứng dụng này sẽ dẫn đến việc tự động tước đi bất kỳ quyền nào của Quý khách, mà không cần phải báo trước. Quý khách phải ngay lập tức hủy bỏ tất cả các bảo sao của các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào mà đã hoặc đang được tải về, lưu trữ và/hoặc sử dụng.

IV. THAY ĐỔI NỘI DUNG SẢN PHẨM, GIÁ CẢ

Tất cả những hình ảnh minh họa mẫu mã, đặc tính, thông số kỹ thuật, thiết kế và giá cả được đề cập tại Ứng dụng này là chính xác vào thời điểm xây dựng Ứng dụng. Tất cả các giá xe được niêm yết theo giá bán lẻ tại từng thời điểm nhất định. Đại lý có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ các thông tin trên tại bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.

Vui lòng hãy liên hệ với Toyota hoặc các đại lý ủy quyền chính hãng của Toyota tại các địa phương để có thông tin hoặc chi tiết mới nhất, phù hợp và chính xác nhất.

 V. LỰA CHỌN VÀ CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH

1. Quyền của Quý khách  với tư cách là chủ thể dữ liệu

Khi sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động của Đại lý, Quý khách có thể chia sẻ thông tin qua các mạng xã hội như Facebook. Ví dụ, Quý khách có thể “thích”, “chia sẻ” hoặc đưa ra đánh giá về các dịch vụ của Đại lý. Khi làm điều này, thông tin cá nhân của Quý khách có thể được hiển thị cho các nhà cung cấp của các mạng xã hội đó và/hoặc những người dùng khác của họ. Đại lý không chịu trách nhiệm đối với quyền riêng tư của Quý khách khi Quý khách sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình. Bạn có trách nhiệm cài đặt bảo mật phù hợp trên các tài khoản mạng xã hội của mình để quản lý cách thông tin của mình được sử dụng và chia sẻ trên các mạng xã hội đó.

2. Các nghĩa vụ của Quý khách

 

3. Lưu ý khác

Xin lưu ý rằng, trường hợp Quý khách không đồng ý với các quy định tại Phần II. - LOẠI DỮ LIỆU – MỤC ĐÍCH – ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU

 1. Đại lý vẫn được phép sử dụng các thông tin của Quý khách đã cung cấp cho việc thực hiện hiện giao dịch mua xe ô tô, cung cấp dịch vụ, sản phẩm liên quan đến xe mà Quý khách yêu cầu.
 2. Đại lý được phép lưu trữ các hồ sơ, thông tin của Quý khách  liên quan đến công tác bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, bao gồm: biển số, số khung (số VIN), ngày vào xưởng, ngày ra xưởng, nội dung công việc thực hiện ít nhất 01 năm kể từ ngày xuất xưởng theo quy định của pháp luật về bảo hành, bảo dưỡng.
 3. Trong trường hợp Quý khách không cung cấp thông tin về số điện thoại, mã kiểu loại, ngày xuất xưởng, năm sản xuất, số VIN, số biển số xe thì Đại lý sẽ có thể không thể liên lạc và gửi thông tin tới Quý khách nếu Đại lý cần thu hồi, xử lý hàng hóa có khuyết tật và trong trường hợp này, Quý khách sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan.

VI. LIÊN HỆ VỚI ĐẠI LÝ:

Trường hợp Quý khách muốn cập nhật điều chỉnh thông tin của mình hoặc không còn đồng ý với các nội dung hoặc có bất kỳ ý kiến đóng góp, khiếu nại liên quan đến đến Chính sách này, vui lòng thông tin lại với Đại lý theo thông tin liên hệ như dưới đây để được hỗ trợ:

Các yêu cầu của Quý khách sẽ được Đại lý phản hồi trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông tin.

Trường hợp Quý khách liên hệ với Đại lý để thực hiện thay đổi, điều chỉnh các Dữ liệu tại Chính sách này, Quý khách hiểu và đồng ý rằng Đại lý sẽ không cần thực hiện thu thập lại sự đồng ý của Quý khách.